Home

Individuele bijles

Leerlingen kunnen om verschillende redenen bijles nodig hebben:

  • de uitleg in de klas gaat te snel of is niet duidelijk genoeg
  • de leerling heeft extra oefening nodig
  • de leerling kan niet goed plannen en begint te laat met leren
  • de leerling weet niet goed hoe hij moet leren
  • de leerling verliest het overzicht omdat het zo veel is
  • de leerling leert niet efficiënt
  • de leerling zit in het examenjaar en wil zich goed voorbereiden

Saskia Zeevaart geeft individuele bijles aan leerlingen van het voortgezet onderwijs en aan leerlingen van het basis onderwijs die in groep 7 of 8 zitten. Bijlessen kunnen vakinhoudelijk van aard zijn en/of gaan over studievaardigheden en planning. Zij komt op een vast tijdstip bij de leerling thuis. Meestal is één bijles van een uur per week voldoende gedurende een bepaalde periode.

Begeleiding en bemiddeling bij problemen op school en bij de juiste schoolkeuze

Het kan voorkomen dat ouders niet goed weten hoe ze contact moeten zoeken en onderhouden met de mentor of andere personeelsleden van de school, of dat er sprake is van verstoorde communicatie. Saskia Zeevaart kan hierbij helpen; zij kent de communicatiekanalen binnen een school, weet wat je mag verwachten van een docent/mentor/zorgcoördinator/directielid, kan goed luisteren en helder communiceren en kan mensen emotioneel bijstaan in bepaalde processen.

Schoolkeuze is soms lastig omdat er veel of juist heel weinig keuze is, zowel voor een school binnen het voortgezet onderwijs als voor de juiste beroepsopleiding. Waar moet een school volgens jou aan voldoen en hoe kom je daar achter? Welke keuzemomenten zijn er? Saskia Zeevaart kan dit proces goed begeleiden door samen met ouders/verzorgers en de leerling heldere criteria te formuleren en vervolgens een actieplan op te stellen.

Kosten

De kosten voor individuele bijles bedragen € 30,- per uur. In de omgeving van Hoogezand worden er geen reiskosten berekend, daarbuiten wel. In onderling overleg wordt er een passend tijdstip uitgekozen voor de bijles. Op ieder moment kan de bijles stopgezet worden. Stopzetting en afmelding moeten minimaal één dag van te voren doorgegeven worden, anders worden er wel kosten berekend.

De kosten voor begeleiding bij communicatie met school en schoolkeuze bedragen € 30,- per uur.

Indien de kosten te hoog zijn voor de ouders/verzorgers, dan kan er overlegd worden. Schroom dus niet om contact op te nemen als uw kind bijles nodig heeft en u het niet kunt betalen.

U kunt mij bellen of mailen voor informatie en aanmelding.

Nieuws