Halvering MBO geslaagden dreigt door invoering rekentoets

Halvering MBO geslaagden dreigt door invoering rekentoets
We dreigen af te stevenen op een ramp in het onderwijs als vanaf 2016 alleen het MBO diploma wordt verstrekt met een voldoende op het rekenexamen. Meer dan de helft van de studenten die dan examen doet zal geen diploma krijgen. Het gaat landelijk om jaarlijks ongeveer 15.000 studenten. Het verplichte rekenexamen is een vastgestelde eis waar de politiek eind januari een definitieve beslissing in heeft genomen onder aanvoering van staatssecretaris van OCW Sander Dekker. De politiek was zeer verdeeld over de vorm, de inhoud, de meetbaarheid, de zwaarte en de invoering van het examen.
Momenteel geef ik bijles rekenen aan een jonge vrouw die een MBO opleiding volgt omdat zij volgend jaar het gevreesde 3F rekenexamen moet afleggen. Ze ziet de bui nu al hangen. Rekenen is voor haar een trauma; vanaf de basisschool is haar verteld dat zij het toch niet zal leren en ze is op een laag niveau blijven hangen. Ze krijgt momenteel één uur rekenen per week op school. De rest van haar schoolvakken vormen geen probleem. Ze vertelde me dat ze waarschijnlijk stopt met de opleiding omdat ze denkt niet te kunnen slagen voor het rekenexamen en dan ook niet langer de opleidingskosten wil betalen. Geen diploma betekent voor haar geen continuering van haar betaalde stageplek in vast werk en geen kans op de arbeidsmarkt. Ze zit nu al in zak en as en ik kan haar helaas niet geruststellen of en goed alternatief bieden.
Staatssecretaris Sander Dekker zegt dat het rekenexamen moet meetellen voor het behalen van het diploma omdat studenten pas hard gaan werken als het “voor het echie” is. Natuurlijk is het belangrijk dat studenten beter moeten leren rekenen en dat er enige pressie gebruikt wordt om hieraan gewicht te geven. Iedereen uit het onderwijsveld is het hier mee eens. Over de manier waarop wordt echter veel gesteggeld en verschillende instellingen wijzen naar elkaar. Goed rekenen begint aan de basis; het rekenonderwijs op de basisschool moet beter. Dat kan pas als de pabostudenten goed kunnen rekenen en beter worden afgeleverd door het voortgezet onderwijs, zeggen anderen. Het rekenonderwijs op zich is verkeerd volgens deskundigen; we moeten weer terug naar de basis van systematisch rekenen met rijtjes, sommen en breuken in plaats van betekenisvol rekenen met meerdere rekenmethodes en verhaaltjessommen waarvan de uitleg en keuze onduidelijk is.
Door de keiharde eis in te voeren van de “afrekentoets” verwacht Dekker dat het onderwijsveld de oorzaken en problemen wel oplost. We weten aan de hand van pilots dat meer dan de helft van de MBO studenten zal stranden, maar toch wordt de regel ingevoerd. Met als doekje voor het bloeden dat het niveau van de toets nog niet zo hoog ligt en dat de normering misschien wordt aangepast als blijkt dat meer dan 5% van het normaal aantal gezakten het diploma niet zal krijgen. Dit is paniek zaaien, kijken waar het schip strandt en de waarheid verdoezelen, iets waar de politiek heel goed in is. Saillant detail is dat zelfs prominente politici zakken voor de rekentoets, zo bleek uit een onverwachte overhoring op het Binnenhof. Verbeteren van het rekenonderwijs en een minder rigoureuze afrekenmethode zal veel paniek en schade kunnen voorkomen.
In het geval van de vrouw die ik bijles rekenen geef kun je spreken van de put dempen als het kalf verdronken is omdat zij waarschijnlijk al is gestopt met haar studie vanwege de onneembare hindernis en de kosten die ze moet maken. Talentvolle studenten zullen uitvallen en geen diploma behalen. Sander Dekker moet zich realiseren dat dit proces nu al gaande is.

Geplaatst in Geen categorie

Nieuws